Ponytail Wraps

Ponytail Wraps
50" Autumn Orange Long Ponytail Extension This unique Autumn Orange long ponytail extension is a method unlike any other to add beautiful length and volume...
18" Autumn Orange Curly Ponytail Extension This unique 18" Autumn Orange curly ponytail extension is a method unlike any other to add beautiful length and...